In het Brabants (Langstraat)

Ad de Peffer
Werkplots vur
gietor ripperossies

in Wolluk

Ge zet hier van harte welkom
en bedaankt war,
degge munne websaait
ies komt bekijke.

 

info@gitaarman.nl

 

 

[ Deze pagina is geschreven in eenvoudig fonetisch Waalwijks-Brabants die de uitspraak benadert]

De gietor hee mun hart gestole

Ik waar elluf jor toen ik mee gietorspeule zij begonne en ik zij er nooit mir mee uitgeschaaie.
Ties vur mijn war, ut mooiste ding op hil de werld. 

Zo eggegeraaid as ik waar, moes en zou ik muziekaant worre. Dor was vur mijn stomweg gin speld tuuse te krijge. Ik dee er ok hil vul moeite vur om iets fessoenluks te kanne spulle. Uuren en uure per dag zaat ik mee dèh ding te oefene. Uiteindelluk hai ik ut vur mekorre, dèh ik er op mun 22e de kost mee kon verdiene. En des aachteraaf gezien best unnen hille mooie tijd gewiest. Ik heb toen vur alle omroepe in Hilversum gewerkt, in laif sjoows opgetreeje, afijn noem mar op. Ammel geddon. Wij spulde toen unne kir of 25 in de mond. En dor kredde wel roetiene mee hor. 
Toch heb ik in dieje tijd ok alt al mun egge gietorre aafgesteld en dor wier ik stids bitter in. Op un gegivve moment dee ik ut ok vur vriende en bekende en ut wiere d’r zo vul, dè ik gin ins mir wies wie hullie nou presies waare wittewel. Toen zij ik er marries geld vur gon vrogge. 
En zo zij ik hil geleidelluk stids meer in dees vak terechte gekome. Irst nog nost ut meziek mokke en toen de jong wèh grotter wiere nog meer. Want hullie vodder die elluk wiekend op stap moes, dèh waar vur hullie ok nie alt gezellig. En dor kwaam nog bij, dèh gietorre aafstelle en ripperirre, dèh kon ik mooi thuis doen. Ik begon ok gietorre zelf himmel te bouwe. En de gietor die gij hierbove op de foto ziet, die heb ik zelf bewword, want des munnen irsten akoestiese die’k ooit gebouwd heb. Hij doeget nog stids, ok al iest toch awwir 25 jor geleeje. 

         

 
 

In 1990 he’k mun egge lotte inschrijve bij de Kommer van koophandel mee mun gietorwerkplots.
Ondertuuse he’k netuurluk hil vul opgestoke en hil vul ervorring opgeddon.
En as gij nou ok gietor spult war en d’r mankirt ies unne kir iets on oew instrument, dan maagde gij geruust bij mijn langskome, om te kijke of ik dèh ding vur jou wir himmel goed kan krijge.
Kek want, op unne frutgietor kan netuurluk gin meens fessoenlukke meziek mokke. Dèh ding, dèh moet gewwon war, hillemol goed zen, aanders kande messchient net zo goed touwke gon lirre springe ofzo.
Ge moet zon instrument ok avetoe ies unne kir poetse mee un dreug doekske. En gin boenwas erop smerre war!, want dor kan un gietor nie tege. En ok, zo ins per jor, of aanders, ins per twee jor, unne kir wir goed aaf lotte stelle, as ge ’t zelluf nie kant teminste. Dèh kost messchient un por cente, mar dan kredde teminste ok iets.
Ut leve ies uiteindelluk vuste kort om alzenlève mar op un kwojje gietor te blijve spulle. 

 

 

 

 

 

 

As gij mee oew gietor bij mijn komt vur onderhoud of ripperossie, dan maagde gij er gruust vanuit gon dèh ik mun uiterste best doei om er ut best moogelukke van te mokke. Dor stoi ik 100% vur in.
En as ge dan aachteraaf denkt det toch nog nie himmel goed ies war, dan komder mar gwon mee truug. Dèh komt netuurluk ok sporoddies wellies vur. En dan wordt zon ding hillemol grottus nog unne kir aafgesteld, want ut moet hillemol goed zijn. Mar zo as ik al zee, dèh komt eigelluk bekaant nooit vur. 

Afijn, ge stuurt mar un E-meeltje as ge denkt degge mijn nodig het, dan krijgde gij van egges un antwoord van mijn.

info@gitaarman.nl